De daaropvolgende dagen heerschte onder de bevolking uitbundige vreugde. De Duitschen maakten aanstalten voor hun vertrek . De gasthuizen werden leeggemaakt evenals … de levensmiddelen dépôts voor één, twee, vijf, tien mark zolang de soldaten alleen stonden. Nooit werden meer occasies gekocht en gestolen. Men roofde hele wagons met huisraad Ik zag drie mannen sleuren met een spiegelkast. Opeens riep de eerste “Ik kan niet meer houden! Pas op! Hij liet los, de anderen ook en daar lag de schoone kas in gruizelementen. In de zuidstatie was de grond bezaaidbloem, siroop, suiker, bouillon, geleij, enz. enz. een echte brei. De 14de hingen de Belgische vlaggen reeds op St-Anna en hier en daar in de stad. Ik zag op St-Anna de drie eerste Belgische soldaten. ’s Avonds was al de hele stad gevlagd.