Zaterdag 7 December 1918

Bij de policie

Agenten van policie onzer stad verzoeken << Antwerpsche Tijdingen >> van een woord ten goede te spreken aan den heer Burgemeester, hoofd der policie, om hun de twee dagen verlof, die zij per maand hadden, en tijdens de Duitsche bezettingen werden afgeschaft, weder te geven.
Alles is nu rustig, en wij zijn zeker dat het opperhoofd onzer stad; indien het mogelijk is, aan dit verzoek zal doen.

(700#1367)