Stad Antwerpen – Politie 8e wijk – N° 1522
Antwerpen 26 December 1918

Bestuurlijke akte

Ten jare negentien honderd en achttien, den zes en twintigsten December:
Wij, Jacobs Tiam, adjt-commissaris – opziend van politie, aan de 8e wijk gehecht, behoorlijk afgevaardigd door den heer Hoofd-commissaris, verhalen dat in den nacht van 24 op 25 December l.l. onbekende personen de straatdeur van het huis Tolstraat n° 61, bewoond door Courboin Hendrik, bevuild werd door verf; (vuurlak) met er het woord “volksverrader” op te schilderen. Ook werd de naamplaat, die op de muur van den gevel des huizes is gehecht, insgelijks bevuild. Den heer Courboin heeft op niemand vermoedens, doch denkt dat het verricht werd door activisten.
Deze feiten werden ook gepleegd bij de volgende personen:
1e Verhulst, Karel, schildersbaas, wonende Tolstraat 73.
2e Van Menten Jan, dagbladschrijver, wonende Vrijheidstraat 14.
3e Paryn, Hendrik, handelsingenieur, wonende Tolstraat 79.
Wij hebben deze feiten aan alle politiewijken alhier ys verzonden.
Aan einde opzoekingen en om personeel van politie werden de noodige aanbevelingen gegeven.
Van het bovenstaande stellen wij tegewoordige bestuurlijke akte op, voor kennisgeving aan den heer Burgemeester en proces-verbaal is opgesteld wegens inbreuk aan het art. 55f paragraaf 4 van het strafwetboek.
Waarvan akte, datum als boven.

 

(700#1371)