PV 1018 – Vervolging ten laste van Verschaffeld Theodor Karel Louis geboren te Antwerpen 1 Mei 1890, wonende Antwerpen Bogaerdestr. 12, beroep scheepstimmerman beticht met verheling.

Ten jare 1918 den 30e November
Wij Vermeulen August, adjt com van politie, gehecht aan de 4e wijk behoorlijk afgevaardigd door den Heer Hoofdcommissaris als gevolg aan bijgaande naamloos schrijven hebben ons begeven naar het huis Bogaerdestr n° 12, en onderhooren de bewoner Verschaffeld Theodoor Karel Lodewijck, verklaart in de vlaamsche taal:

Voor dat de Duitschers alhier vertrokken kocht ik van hen voor ruim duizend mark, in den omtrek der dokken eene partij gereedschappen en alleshande getuig. Dit alles heb ik geborgen in mijn kelder en op mijne zolderkamer. Ik heb er reeds een deel van verkocht.

Met toelating van Verschaffeld Theodoor Karel lodewijck Verschaffeld Theodoor Karel Lodewijck gaan wij in zijne woning over tot eene huiszoeking en ontdekken er eene groote partij oorlogstuig en gereedschappen voorkomende van het Duitsche leger. Wij nemen het in beslag. Al deze voorwerpen werden ter bescchikking gesteld van het Belgische leger bestuur in het Koninklijk stapelhuis neergelegd.

Wij voegen hierbij de staat van inlichtingen aangaande Verschaffeld Theodoor Karel Lodewijck en eene lijst der in beslag genomen voorwerpen.

Waarvan akte den derden December 1918
(get) Aug. Vermeulen

 

Lijst der voorwerpen voortkomende van het Duitsche leger, welke werden, in beslag genomen en neergelegd in het Koninklijk stapelhuis ter beschikking van het Belgisch Leger bestuur.

4 ijzeren ophefboomen.
47 hangmatten.
5 ijzeren schroeven (voor bootjes).
4 kanonborstels.
1 bankvijs.
2 elektrieke lampen.
Een partij vijssleutels en bouten.
1 aambeeld.
Een kistje met gereedschappen.
Een zakje met rivetten.
3 zware kettingen.
Een kistje met gereedschappen.
8 bussen verf.
2 koffers met gereedschappen en ander tuig.
6 ophaalkoorden (trossen)
5 houten voeten voor viscée cirkels.
1 kistje met elektrieke lampen.
1 kist met gereedschappen.
1 kistje met allerlei.
1 lederen kist.

Antwerpen den 3 December 1918
Ontvangen 3 December 1918

De adjt. com. van politie
De Tolbeamte

Aug Vermeulen