Maandag – Nog altijd niets van Jan. Gedurende 8 dagen ben ik reeds ’s morgens en ’s middags naar de kaai gaan zien met het eenige resultaat van een goed nat pak gehaald te hebben, alhoewel de boot altijd aangekondigd was.

Gisteren vaderlandsche betooging van 1200 volksmaatschappijen en 85 muzieken (zie dagbladen van vandaag). Voor vanavond ben ik nogmaals bedeeld met inkwartiering van 2 artilleurs: 1 van Brugge en 1 van Brussel.

De boter kost weer terug 22-24 fr. de kilo.