Dinsdag – Vandaag hebben wij een brief ontvangen die den 7den october 1914 in Gent gerecommandeerd op de post is gedaan. Hier en daar ziet men reeds invalieden in hunne militaire kledij. Ik heb er reeds gezien met krukken, met een houten been.

Uitwijkelingen uit Holland en Engeland komen terug. Dezen namiddag heb ik Duitsche krijgsgevangenen kolen zien lossen op de Meir in de bureaux van de Norddeutsche Lloyd. Natuurlijk vele bezienders en de Duitschers de kop in de grond.