Donderdag – De eerste roes begint stilaan voorbij te gaan. De vlaggen worden zachtjes aan hier en daar ingetrokken. Geïnterneerden komen met de treinen uit Holland tot Cappellen terug en vandaar verder met de trams de stad in. Het is een aardig gezicht nu wij niet meer aan die oude uniformen gewoon zijn. Door de meeste frontsoldaten worden ze maar met een leelijk oog aanzien en velen van hen loopen met den kop in den kop in den grond. Volgens het schijnt krijgen ze tien dagen congé en worden dan in hunne eenheid ingedeeld.