Stad Antwerpen – College van burgemeester en schepenen. Zitting van vrijdag 20 december 1918.

Dansspel – Evenals voor den oorlog, mag ter gelegenheid van Nieuwjaar, dansspel gehouden worden in al de herbergen en andere lokalen der stad, op dinsdag 31 december en woensdag 1 januari a.s., mits voorafgaandelijke aanbetaling der gebruikelijke taks.

Bij verordening
De bureeloverste, dd. secretaris
Het college