Maandag – Vandaag heeft een der in augustus 1914 bij mij ingekwartierde soldaten mij een bezoek gebracht. Hij is onderofficier. Van den andere weet hij ongelukkiglijk niets meer. Daar ik hem niet gezien heb (hij is gekomen terwijl ik niet te huis was) ga ik hem morgen eens goeden dag zeggen.