PV 1165 – Proces-verbaal van kennisgeving betrekkelijk een ongeval met doodelijken afloop.

Ten jare 1918, den 28 december.

Wij Vergult Petrus, adjt com van politie, gehecht aan de 4e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den heer Hoofdcommissaris, verhalen dat heden avond rond 7 ¾ ure, in het huis Schelleken n° 5 een logement, een ontploffing eener handgranaat heeft plaats waarbij een persoon gedood en negen gekwetst werden. De heeren doktoors Cosijns, Van Ermeghem Jacquit hebben hunne zorgen ter plaats aan de gekwetsten toegediend