PV 1062 – Serleeppens Leopold, geboren Antwerpen 14 maart 1901 wonende t/s Fortuinstraat 18/2, Soldaat, misbruik van vertrouwen en valsche naamdracht.

Getuigen:
Serleeppens Joannes geboren Antwerpen 30 september 1864 wonende Fortuinstraat 18/2, diamantslijper.

1918, den 9 December
Wij Pladijs Armand, d.d. adjunkt commissaris van politie enz; ontvangen de volgende vlaamsche klacht van de genaamde Haerinck Albrix Josef, geboren te Meulebeke op 18 Maart 1883 velomaker, wonende t/s Montigny straat 21 die ons verklaart:

Op den vijfden december j.l. kwam bij mij een soldaat van rood kruis, een rijwiel huren, hij gaf de naam op van Van den Brande Josef, wonende geuzenstraat 11 t/s. Daar hij tot heden 9 december mijn rijwiel niet terug bracht, ging ik naar het mij opgegeven adres en vernam aldaar dat dezen soldaat er niet gekend was. Van een mijner kennissen ben ik te weet gekomen dat dien soldaat woonachtig was in de Fortuinstraat 18/2 en zich noemde Serleeppens Leopold.
Ik begaf mij naar het aangeduide adres, en vernam van den vader Serleeppens dat zijn zoon Leopold,vertrokken was met een rijwiel naar den ijzer. Het rijwiel heeft eene waarde van honderd vijf en zeventig franken.

Wij onderhooren Serleeppens Joannes, geboren te Antwerpen den 30 september 1864, diamantslijper, wonende t/s Fortuinstraat 18/2 vader van de betichte, die ons in ’t vlaamsch verklaart:
Mijn zoon Leopold, is op 6 dezer maand vertrokken mij zeggende dat hij terug naar den ijzer moest; hij is met een rijwiel vertrokken. Ik weet niet bij welk regiment mij zoon is, hij zegde mij deel te maken van het rood kruis.

Wij hebben betichte niet kunnen onderhooren daar hij sinds 6 dezer maand onze stad verlaten heeft.
De inlichtingen genomen op militair inlichtingsbureel der Gounot straat, alsook op het tweede stadhuisbureel (militiebureel) zijn zonder uitslag gebleven.

Hierbij gevoegd het inlichtingsblad aangaande de betichte

Waarvan akte den 11 december 1918
(get) Pladijs