27 december 1918

Mijnheer de Generaal-Majoor,

In de zerkhuizen der ‘Biscuiterie Phoenix, Engelschelei 41, alhier, bevinden zich nog allerhande voorwerpen, zoals draagberries, verbandgerief, geneesmiddelen, enz., door de duitschers bij hunnen aftocht achtergelaten.

Wij hebben de eer U te verzoeken, deze voorwerpen zoohaast mogelijk te laten weghalen, ten einde niet langer het bedrijf van genoemde firma te hinderen.

Aanvaard, Mijnheer de Generaal-Majoor, de verzekering onze hoogachting.

Namens het college