Brief 211 / 133                                                                                              29 / 12 / 1918

Afzender : Euphrasie en Emelie

Geadresseerde : Zoon en kleinzoon

Parijs den 29 December 1918

Beminden Zoon en kleinzoon.

Op antwoord op uwen brief van den 19en zie ik dat gij al terug in Antwerpen zijt.

Ik kon niet denken wat er zou geschild hebben omdat ik geen antwoord en kreeg.

Louis Lemahieu , heeft al zijn papieren om weder te keeren sedert den 20en, en hij heeft mij beloofd van te wachten tot dat ik in order ben, het is voor mij totaal onmogelijk van met Emelie alleen weder te keeren.

Ik heb een huis in de Vurnestraat 66 bij mijnen huisbaas, omdat wij bang zijn van in een huis alleen te woonen, anders kon ik mijn oud huis terug krijgen, aan een geheel huis is er veel onderoud, en mijnen rechterarme is verdwenen, nu moet ik alles alleen doen en alle dage een dag ouder, en vuil zijn dat was mijn dood.

Ik heb donderdag laast geweest om te vragen om papieren te hebben, en zij hebben gezied dat ik ze ging hebben in 5 of 6 dagen. ’t Is al van den 19 november dat ik mijn aanvraag gedaan heb. Gij zoudet denken dat ik nog den winter zou doorbrengen in Parijs . als ik papieren heb zal het niet lang duren vooraleer ik de vrije lucht zal gaan inademen van mijn schoon geliefd belgenland, gij moet niet denken dat het hier nog zoo goed is een halven dag om de keu te maken om ons het leven te behouden, en van het duur leven wij zijn er aan gewoon, en ook gij weet wel dat wij niet vijs zijn.

Ware het niet geweest van t’ Jantele wij zouden al vele weken geweest zijn zonder boter of koffie enz. enz. en hij is met kerstdag vertrokken en alzoo den eenen achter den ander zouden wij geheel haast op onzen zolder alleen staan.

Zoohaast ik mijn bericht zal ontvangen hebben om te vertrekken zal ik het u laten weten. In afwachting dat gij mij het beloofde bezoek zult doen met u zoontje, zal ik u niet stil laten van schrijven, altijd belooven en den kleinen niet zien zouden wij ook niet tevreden zijn.

Ik zal hem zelf komen halen naar Antwerpen als den den trein goed loop.

Wij stellen het goed, altijd met de goede hoop van geheel haast in Poperinghe te mogen weder keeren. Marie Logie is overreden geweest van een auto, zij is haaren linkerarme gebroken in de elleboog en geheel haar linker kant gekwest en gekneusd, als zij opgeraapt geweest is, was zij bijna dood gebloed zij was van haar zelven.

Marie en weet nog geen nieuws van haar man, de beste groeten van haar.

Innigste groeten en hartelijkste wenschen van uw beminde moeder en tante.

Euphrasie en Emelie