Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 7e wijk. Verslag

Den 30 november 1818 om 5 3/4 ure ’s avonds, werden wij verwittigd dat Belgische soldaten bijgestaan door burgers bezig waren met kassen te stelen uit een schip gemeerd op nr 36 van het Kempisch Dok. Door eenige politieagenten vergezeld spoedden wij ons ter plaatse. Op den hoek der Londenstraat en Kempisch Dok ontmoeten wij drie soldaten, voerende eene beladen stootwagen. Op ons zicht namen zij de vlucht, hunnen buit achter latende. Zij kunnen niet gevat worden.

Uit ons verder onderzoek is gebleken dat de vijf kasten waarmede de stootkar beladen was flesschen wijn inhielden, ontvreemd uit het binnenschip “Jeanne”, gemeerd op nr 36 van het Kempisch Dok.
Volgens de verklaring van den schipper zijn 5 soldaten en drie burgers aan boord gekomen, hebben de loodjes der luiken afgesneden en 5 kassen wijn ontvreemd, waarmede zij zijn weggereden hun zeggende dat hij noch de politie daar iets mede te maken had.

Proces-verbaal wordt door ons opgesteld en afschrift gezonden aan den heer plaatscommandant.

Antwerpen, 2 December 1818
De adjunct commissaris