Antwerpen, den 7n December 1918.

Bericht aan de HH. Leden van den Gemeenteraad.

Van af Dinsdag a.s. 10n dr., zullen de vluchtelingen uit Holland en Engeland in onze Stad aankomen.
Zij zullen in groep worden afgehaald aan hangar 26 en stoetsgewijze naar de Feestzaal van den Dierentuin worden geleid, waar tot hen eene Vlaamsche en Fransche toespraak moet gericht worden.
Het uur der aankomst kan enkel drie of vier uur op voorhand bekend gemaakt worden door een telegram uit Vlissingen. Voorts zal de H Despérouse, overste van het 2e Bureel, verdere inlichtingen laten geworden, die hem door den Heer Gouverneur der Provincie zullen versterkt worden.
De HH. Leden van den Raad, die zich met de verwelkoming der vluchtelingen zouden willen gelasten, zijn aanzocht zulks te laten weten.

De Burgemeester,
J. De Vos.

(700#1392)