Vrijdag – Eindelijk heb ik Alex dan toch gezien. Wat is dat een jongen geworden! Breed, groot, sterk en zwaar van stem, zoo zwaar als zijn kanon. Aan zijne stem alleen zou ik hem niet herkend hebben. En wat kan hij vertellen. Gedurende de 20 dagen dat hij in verlof is, zal ik geene ooren genoeg hebben want hij heeft alles mede gedaan: observatieposten, veldtelefoon. Hij heeft tot op 30 meters tegenover de vijand gestaan.

Wat worden de oorlogsfilmen in alle cinemas toch met realistische waarheid wedergegeven. Ik heb gisteren eene buitengewoon schoone serie vliegfilmen gezien der 4 afdeelingen: photographie, verkenning, jacht en bombardement.