Woensdag – Louise is dezen morgen weder afgereisd naar Gent doch heeft hare reis niet kunnen voortzetten daar een wiel harer omnibus onklaar is gekomen.