Zaterdag – Te beginnen van vandaag worden de Duitsche marken op de verschillige banken ingewisseld tegen Belgisch geld aan 1,25 fr. tot een beloop van 1000 mark. Boven die som moet men schatkistbons à 5%, uitbetaalbaar binnen drij jaren aannemen. Na zaterdag 28 december zijn de marken van geene weerde meer.