Woensdag – Ik heb verscheidene auto’s van ’t Roode Kruis Duitsche gekwetste soldaten uit het Sint-Ignatiusgesticht zien wegvoeren naar …

De zieken zagen er allen goed uit doch hadden meestal afgeschoten lidmaten. De dienst wordt in dat gesticht ook nog gedaan door Duitsche brancardiers.