Het Laatste Nieuws
7 en 8 Januari 1919

De menigvuldigheid der diefstallen
De dieven hebben tegenwoordig schoon spel hier en vooral op den buiten. Daar al de wapens werden ingeleverd bij het begin der bezetting, is haast niemand nog bij machte zich te verdedigen. Op den buiten vooral maken de dieven van de gelegenheid gebruik, om voordeelige slagen te doen. Zij zelf zijn gewoonlijk goed gewpaend, om hun argumenten kracht bij te zetten.
Zou het oogenblik nu niet daar zijn, om weer vergunningen toe te staan voor het dragen van wapens? Wij gelooven het wel en het zou misschien wel het beste middel zijn om de roofzucht van de inbrekers een weinig te temperen. In afwachting is het te hopen dat er ernstige maatregelen beraamd en genomen worden, om de veiligheid op den buiten te verzekeren.

 

(700#1396)