Dinsdag – Nu is er natuurlijk niet veel merkweerdigs meet aan te teekenen daar al hetgeen we beleven door de plaatselijke nieuwsbladen medegedeeld wordt. Vandaag is ons eerste zending aan normale prijs toegekomen. Eene kist Sunlight zeep aan 60 centiemen het stuk. Voor het zelfde stuk is tot 10 fr. gevraagd tijdens den oorlog. Wij hebben echter nog te lijden van de Brusseleers want zoo gauw stond deze niet te koop of ze liepen reeds de stijlen van de deuren en ’s avonds reeds was er niets meer te krijgen.

 

28 januari 1919 –

Vandaag sluit ik mijn oorlogsdagboek met de hoop dat degene wien het na mij in handen zal vallen, het even zorgzaam zal bewaren als ikzelve het gedurende heel mijn leven deed.