Politie 3e wijk – verslag.

De genaamde Van Der Heyden, Cornelia, geboren te Roozendaal (Holland) 13 mei 1893, houdt als gerante de herberg nr. 18 der Schuttershofstraat: er is eene dienster, de genaamde Schattman, Martha, geboren te Dacknam, 30 october 1892, wonende Arme Duivelstraat nr 10.

Deze herberg is niet deftig befaamd en werd tijdens de bezetting bezocht door Duitsche militairen; Van Der Heyden onderhield betrekkingen met eenen officier, die er soms vernachte, hetgeen door ons zelf is bestadigd: zij was vroeger aldaar met zekere Meert, Gabriella, vrouw van zeer verdachte zedelijkheid en het voorwerp gemaakt heeft van menigvuldige verslagen; volgens ons ware het zelfs wenschelijk aan den heer Plaatsbevelhebber voor te stellen, de toegang tot die herberg aan de militairen te verbieden.

Antwerpen.
De Adjunct-Commissaris Leleu.