Werf & Vlas Natie – Peseurs & mesureurs jurés.

Anvers, le 9 januari 1919
Aan den Heer Burgemeester van Antwerpen.

Hooggeachte heer,

Wij verzoeken u beleefd te willen bevestigen dat in Oogst 1914 het Belgisch leger 45 onzere paarden heeft opgeeischt. Daar door zijn wij in gebrek van paarden voor ons werk uit te voeren, en wij vragen dat het Belgisch leger zoo welwillend zoude zijn paarden ter onze beschikking te stellen welke wij grootendeels zullen gebruiken voor het opruimen der belemmerde kaaien.

Aanvaard Hoogeachte Heer, onze beleefde groeten.

Voor de Werf & Vlas Natie