Donderdag – Na vier lange jaren vreemde overheersching hebben wij dus terug nieuwjaar gevierd “onder ons”. En het was ook goed te zien. Het gewoel en gezang heeft geduurd van dinsdagavond tot donderdagmorgen. Verschillige lokalen gaven gemaskerde bals. Zelfs bij ons in Merxem werd in het minste herbergske spel gehouden. In een woord: elkeen zonder uitzondering was uitgelaten en allen hebben om het meest hun hartje eens opgehaald.