Stad Antwerpen – Politie 9de wijk
Antwerpen, 29 januari 1919

Verslag:

De volgende stadsgebouwen werden door oorlogsdaden beschadigd:

  1. Koninklijke Fransche Schouwburg. Tijdens de beschieting, op 8 Oktober 1914, werd een gat in den muur, kant Orgelstraat geslagen. Twee loges van artisten werden beschadigd, eenige ruiten van eene koepel en van de vensters van de “foyer” verbrijzeld.
  2. Kruidtuin – Leopoldstraat. Op 8 October 1914 is eene bom gevallen in den Kruidtuin, welke het standbeeld van Coudenbergh, Petro verbrijzeld.
    Op 25/26 October 1914 ’s nachts, gedurende een Zeppelinaanval, viel er eene bom, welke de scheidingsmuren der huizen Lange Gasthuisstraat, alsmede boom en planten, en ruiten der serre en museum beschadigde.
    Op 8 October 1914, tijdens de beschieting viel er eene bom in St Elisabethgasthuis, wier scherven in den Kruidtuin het huis van den Hoofdhovenier beschadigde alsook het mobilier.
  3. Reeds gemeld zie staat hierbijgevoegd
  4. Burgerlijke Godshuizen, Lange Gasthuisstraat n° 33. Op 8 Oktober 1914, tijdens de beschieting werd de woning van de secretaris beschadigd, door stukken eener bom, welke gevallen is in de aanpalende normaalschool.
  5. Stedelijke Normaalschool Lange Gasthuisstraat 31. Op 8 Oktober 1914 tijdens de beschieting, kwam er eene bom terecht, welke de klassen beschadigde.

Het bedrag der verschillige aangerichte beschadigingen is ons ongekend.

De adjunkt Commisaris

 

(700#1345)