Stad Antwerpen – commissariaat van politie, 7e wijk.
Lijst der voorwerpen, door het duitsche leger achtergelaten.

Plaatsen waar de voorwerpen achtergelaten werden Aard der voorwerpen
1 St Aldegondiskaai Stapels mast en gewoon hout
2 Godefriduskaai idem
3 Lubbeckaai idem
4 Kattendijkdok WK n° 14-17 idem
5 Kattendijkdok NK n° 18, 45-47 idem
6 Austruweelsche baan, hangar Snauwaerts (voorkant) gewoonhout
7 Austruweelsche baan, hangar Hermans idem
8 Austruweelsche baan, hangar Francq-Nijssens idem
9 Austruweelsche baan, hangar Colette idem
10 Austruweelsche baan, hanger Goris Freres idem
11 Austruweelsche baan, vagen grond idem
12 Scheldedijk, vagen grond idem
13 Royerssluis zuidkant, hangar Gounot idem
14 Royerssluis, vagen grond meubelhout
15 St Laureiskaai sparrenboomen
16 Verbindingsdok oostkaai gewoon hout – mast
17 Verbindingsdok westkaai gewoon hout – mast
18 Amsterdamstraat gewoon hout – mast
19 Londenstraat sparrenboomen
20 Napoleonskaai masten hout
21 op n°1 der dokken masten hout
22 Lefebredok 49 grein hout
23 Lefebredok 59 maste boomen
24 Amerikadok n° 53-58 alle soorten hout in planken & maste boomen
25 1e havendok n° 71-73 maste boomen
26 1e havendok n° 69 krollen en turf
27 Kattendijkdok n° 40-44, 63 planken in verschillende houtsoorten
28 Houtdok noord n° 25-27 planken in verschillende houtsoorten
29 Kattendijkdok oostkaai, n° 20-21 gewoon hout
30 Mexicodok n° 38-40 gewoon hout
31 Asiadok n° 30-31 gewoon hout
32 Rigastraat, magazijn Riga telefoon toestellen
33 Kattendijkdok OK magazijn Afrika telegraaf toestellen
34 Napelsstraat magazijn India militaire benoodigheden
35 23 lichterschepen op n° 14-18 met hout
36 20 lichterschepen op n° 14-18 allerlei koopwaren en goederen
37 11 lichterschepen Drooge dokken allerlei koopwaren en goederen
38 12 lichterschepen op n° 45 allerlei koopwaren en goederen
39 6 lichterschepen op n° 47 allerlei koopwaren en goederen
40 Rijnkaai n° 21 allerlei benoodigheden van ’t leger
41 Magazijn Red-Star-Line Rijnkaai kribben
42 Montevideostraat n° 1 verbandmiddelen en rood kruis voorwerpen
43 Entrepotkaai een groote partij turf
44 Hamburgkaai een groote partij turf
45 Asiadok, verscheidene lichterschepen allerlei koopwaren en kleederen
46 Asiadok n° 29 in magazijnen, allerlei koopwaren
47 Asiadok n° 28 stapels hout
48 Asiadok n° 28 in de hangars, hooi, strooi, veevoeder, zinken draad