Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 7e wijk. Hulpbureel Dam.

Op 18 januari 1919, om 11 ure voormiddag, heb ik, gezamentlijk met de 1e klas kaaiagent Kennes Louis, bestatigd op n° 28 Asiadok, dat soldaten van daar vrachten planken wegdroegen. Wij hebben twee soldaten tegengehouden en aangezien zij niet voorzien waren van eene toelating om hout weg te nemen, hebben wij de planken die zij droegen terug onder het afdak doen leggen. Zij verklaarden de planken te hebben weggenomen om er beddebakken van te maken. Ik heb eveneens vastgesteld dat soldaten met vrachten planken hun kampement binnengingen, gelegen in de magazijnen Van Bockel, ingang der fabriek Koch & Rens, Vaartdijk Zuid. Op de koer staat eene loods opgetommerd waar hun keuken is ingericht en op een verdieping van een magazijn zijn beddebakken gemaakt, allen met planken voortkomende van n° 28 Asiadok.
De agent De Borger Henri, die zich in vermeed kantonnement begeven heeft om zoo mogelijk het reeds verbruikte hout te schatten heeft er de aanwezigheid vastgesteld van een zestigtal beddebakken, eenige tafels en zitbanken.

Antwerpen, 19 januari 1919
De Adjt Commris opziener