Hoofcommissariaat van politie – Bijzondere gebeurtenissen van 7 op 8 februari 1919.

Gisteren rond 9 1/2 ure is een onbekende soldaat gegaan in den winkel Sint-Jacobsmarkt 21 en kocht er 12 stukken chocolade “Kwatta”. Toen het er op kwam te betalen, haalde hij eene revolver te voorschijn, richtte het wapen naar de winkelierster en achteruitgaande verliet hij den winkel en naam de vlucht.

Antwerpen, 8 februari 1919
De Hoofdcommissaris van politie.