Stad Antwerpen – Gemeentebestuur.
Antwerpen 17 februari 1919.

De Burgemeester aan de heren wijkcommissarissen.

Mijnheeren,
Om te voorkomen dat de verordening op het dansspel op verschillende wijze zou toegepast worden in de onderscheidene wijken, denk ik het nuttig u nogmaals ter kennis te brengen hoe er, tot nadere beschikking, dient gehandeld. Het dansspel in de zalen, herbergen en andere lokalen dient, op welke dagen ook, om middernacht op te houden. de afzonderlijke bals, door maatschappijen of ter gelegenheid van liefdadigsfeesten ingericht, en waarvoor eene bijzondere toelating bestaat, mogen tot twee uur duren.

Ter gelegenheid van de aanstaande vastenavonddagen zal het, zooals vroeger, toegelaten zijn, bal te houden in de verschillende lokalen der stad. Er zal echter op die bals niet mogen toegelaten worden dat er zich gemaskerde personen aanbieden en, in ieder geval, zult gij er streng moeten op waken dat het dansspel, overal, stipt, ten laatste om 4 uur, ophoude.

De Burgemeester.