11-3-19

Geachte Heer Burgemeester

Ik neem de eerbiedige vrijheid mij tot u te richten om eenige inlichtingen te vragen aangaande mijne verliezen leden durende den oorlog. Daar ik op het oogenblik in Engeland verblijf en gaarne terug naar mijn vaderland zoo willen terugkeeren maar verplicht zijn hier te blijven daar wij alles verloren heb in Antwerpen woonende Plantyn Lei 85 als patron coiffeur en al onze huisraad en mijne zaak verkocht is door den vijand, zoo richt ik mij tot u geachte Heer Burgemeester om u te verzoeken mij eenige inlichtingen te willen verschaffen aangaande eenige vergadering.

Hopende waarde Heer Burgemeester dat u aan mijn eerbiedig verzoek zoudt willen voldoen.

Zend ik u mijne eerbiedige groeten

U onderdanige G. Lecerf