Stad Antwerpen – Commissariaat van politie, 7e wijk.

Ten jare negentien honderd en negentien, den negentienden april.
Wij, Minne, Livinus, d.d. adjt. comm. gehect aan de 7e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris, als gevolg aan onze bestuurlijke akte van 14-3-1919 n° 792, verhalen, dat Hendrickx Regina, die op 14-3-1919 op nr° 37 der dokken getroffen werd door eenen revolverkogel, om 7 ure ’s avonds overleden is in het Stuyvenberggasthuis. De dood werd bestatigd door dokter Verstraeten van voormeld gesticht.

Waarvan akte.