Stad Antwerpen – Politie 6e wijk. Pro-Justitia.

Ten jare negentien honderd en negentien den zesden april.
Wij, Van der Veken Alfons, Adjunkt Commissaris van politie, gehecht aan de zesde wijk, behoorlijk afgevaardigd door den heer Commissaris, ontvangen van onze politieagenten Pijcke Remi en Vermassen Gustaaf, het volgend Vlaamsch Verslag:

Heden morgen om 1 uur hebben wij vastgesteld dat het café “Max” Statiestraat 38 gehouden door Van Musscher Max, nog gansch verlicht was en er zich verschillende verbruikers bevonden, voorzien van drank, alhoewel de lokaalhouder reeds om 10u10 verwittigd werd. De deur van het lokaal was op slot. Overtreder bekend om het feit hem ten laste gelegd, zich uitdrukkende in de vlaamsche taal.

Waarvan akte 10 april 1919,
Van der Veken.