Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 6e wijk.

Het statiekwartier kan of mag niet gelijk gesteld worden met het andere gedeelte van de stad. Het is een twee Montmartre van Parijs waar de levenslustige signoren en vreemdelingen zich s’avonds gaarne eenige uurtjes vrolijk willen doorbrengen.
Bij dag verdienen de uitbaters bijna niets en de meeste lokalen zijn dan ook gesloten. Het is maar laat in den avond, dat de klanten en andere personen komen en dan begint eerst het statiekwartier te leven. Al de neringdoeners staan voor groote uitgaven en hebben een talrijk personeel, vele vinden er hun bestaan. Als het sluitingsuur van 12 ure behouden blijft, zullen er vele hun lokaal moeten sluiten en verscheidene zullen [onleesbaar].

Ik ben dus van mening dat er een gunstig gevolg aan de aanvraag [van 9 april] mag gegeven worden.

Antwerpen, 13 april 1919
De Adjunct opziener