Komiteit van Verweer
Antwerpen, den 14 April 1919

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen.

Zeer Geachte Heeren.

Wij hebben de eer UEd. ten kennis te brengen dat er een komiteit van verweer is samengesteld uit alle mensen die zeer hard geteisterd zijn tijdens den oorlog, met de verkoop van huizen, handelszaken, en inboedels gedaan bij vonnis en ook zonder vonnis.
Daar het Gemeente Bestuur van Dinant eene speciale dienst ingericht heeft voor de schade welke deze hebben bekomen terug te bezorgen.
Zou hebben wij de beleefde eer aan de Heeren Burgemeester en Schepenen te verzoeken indien het mogelijk ware aan de lieden welke van alles beroofd zijn, een geldelijke steun te willen verleenen om hun tijdelijk voorts te kunnen helpen.
Wij maken UEd. Geachte Heeren bekend dat van zeer veel menschen alles ontnomen is voor huishuur (te zeggen) dat de inboedels verkocht zijn, terwijl de menschen bij het Belgisch leger of werkzaam in de fabrieken waren, dus sinds zij voor onze bevrijding werkte werd hier alles verkocht, en dit is de belooning voor deze lieden.
Hopende Zeer Geachte Heeren, ons verzoek welwillend door UEd. onderzocht en gesteund te zien, bieden wij UEd. de verzekering onzer ware hoogachting.

Namens het Komiteit.

 

(700#1386)