Brief aan de Schepen

(…)

Wij weten inderdaad dat de bars in het Statiekwartier alles potdicht sluiten, doch dat een zoogezegde portier op eenige meters afstand de mogelijke klanten voorzichtig verwittigd dat zij nog steeds kunnen bediend worden.

Die portiers kennen natuurlijk al de agenten gelijk hunnen zak en zullen zich wel wachten een onbescheiden gebaar te laten ontspannen, zoodra, op honderd meters afstand, het tipje van den neus van een onzer schabeletters te bespeuren is.

Eenige der barhouders werden nochtans reeds betrapt en wij hebben van wege den heer Generaal Mathieu een besluit ontvangen, waarbij ten minste een twaalftal onder hen gestraft wordt met tijdelijke sluiting.