Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 6e wijk
Antwerpen, 20 Juni 1919

Verslag

Op 19 dezer, om 1110 uren ’s avonds is een groep betoogers uit de Leys straat, de De Keyzerlei opgekomen onder het zingen van “de Vlaamsche Leeuw” en “de leeuwen dansen” deze zijn langs de statie plein en Carnotstraat afgetrokken. Een weinig nadien kwam een tweede groep, ongeveer 100 betoogers, ook uit de Leys straat de Keyzerlei al zingende dezelfde liederen en roepende: Vlaanderen alles, België niets! – Bip moet dood enz.
De laatste groep keerde aan de statie gekomen terug en gingen naar de woning van Henderiks, Lange Herenthals straat n° 5, waar ze de “Vlaamsche Leeuw” zongen, en riepen: “Henderiks uit ’t gevang”. Ze zijn dan langs de Leys straat terug afgetrokken. De betoogers droegen geene vlaggen, aan ’t hoofd gingen eenige soldaten.
Aangezien wij verwittigd waren, hadden wij eenige politie maatregelen genomen zoodat er niets bijzonders gebeurd is.

Antwerpen, 20 Juni 1919
De adjunkt Commissaris.

(700#1378)