De burgers allen in feestgewaad willen op het standbeeld van Leopold I. Het is echter bezet door politie en burgerpolitie. Men gebruikte geweld en eene patrouille Duitschers kwam onze mannen ter hulp.  Gansch de Leopoldsplein werd afgezet. Men wierp dan vanop den tram waar men er eenen te pakken kreeg. De Duitschers haalden hem eraf(…)