juni 1917

Stuk karton

PV 596 – 1-Van den Berghe Frans geboren te Elversele 12-2-1863 De Horne str 4 Kneuzingen. 2-Heyman Maria vrouw Meganck geboren te Denderhoutem 2-3-1877 Handschoenstikster wonende leeuwenstraat 14 beticht met scheldwoorden Lamotte P. Jan  t/s 18-4-1883 Nijverheidslei 90 Diamantslijper Het feit heeft plaats gehad 25-6-1917 Gezien en toegestuurd aan den heer prokureur des Konings Antwerpen(…)

Laatste brief

François (Frans) Vergauwen werd geboren in Borgerhout op 1 juli 1878. Hij was gehuwd met Eliza Taeymans. Bij het begin van de oorlog hielp hij 73 Belgische jongeren naar Sluis te brengen. Vergauwen werd verklikt en tot de doodstraf veroordeeld. Hij werd terechtgesteld op 25 juni 1917 in Schaarbeek op de Nationale Schietbaan. De dag(…)

De uitbuiter lacht ons uit…

2e bureel 700#623 Antwerpsche Courant, Vrijdag 22 Juni 1917 De vastgestelde prijzen De boeren blijven weg. De boeren verkoopen! Steedsche opkoopers gaan naar den buiten en koopen tegen dure prijzen in de winkels. Het algemeen belang niet. De politie beweert geen orders te hebben ontvangen Zij weigert op te treden. De uitbuiter lacht ons uit…(…)

Kolenschaarste

Borgerhout 1212# 685 Aan den heer Burgemeester der gemeente Borgerhout Voor den toekomende Winter is eene algemeene kolenschaarschte naar alle waarschijnlijkheid te verwachten. In het belang der burgerij moet gebeurlijk gebrek aan kolen nu reeds door zoo groot mogelijke spaarzaamheid voorkomen worden. Ook de kleinste besparingen aan kolen moeten voor den Winter opgehoopt worden. De(…)

O, die boerkens!

2e bureel 700#623 Het Vlaamsche Nieuws, Maandag, 18 juni 1917: O, die boerkens! Gisteren morgen werd de fruitmarkt op de Sint-Jansplaats in rep en roer gesteld, deels door de opkoopers en leurders, die de boeren tegemoet liepen en malkander opjoegen in de prijzen, deels door de boeren die overdreven prijzen vroegen. Op verschillende plaatsen werden(…)

Meer brood voor politieagenten (2)

2e bureel 700#656 Voorwerp: Bevoorradingsdienst.- Verzoekschriften van stadsbedienden tot het bekomen van meer voedsel. Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen Zitting van Vrijdag 16 Juni 1917. Beraadslaging. – Proces-verbaal. Politie.- Personeel.- Op een verzoek van het personeel van politie der 4e wijk, om wekelijks meer dan 1 Hollandsch brood te bekomen, kan niet ingegaan,(…)

Meer brood voor politieagenten (1)

2e bureel 700#656 Voorwerp: Bevoorradingsdienst.- Verzoekschriften van stadsbedienden tot het bekomen van meer voedsel. Hoog geachte Heer Burgemeester De ondergeteekende agenten van politie achten het hen al een plicht, hunne bittere klachten tot U te richten, ten einde U te vragen ons een weinig meer brood, van het alhier toekomende hollandsch brood te willen toestaan,(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill