september 1917

bruin lederen brieventasch – bis

PV 932 – Gevolg aan P.V. 928 van 18-9-1917 in zake verlies van een coupon inerprovinciaal van 50.000 fr waarde door Pelckmans Henri; Wordt in een vorig P.V. behandeld n° 928 Feit heeft plaats gehad 17-9-1917 Toegestuurd Prokureur des Konings t/s Antwerpen 19-9-1917 Ten jare 1917 den 18 september Wij De Visch Karel, adjt enz;(…)

Bevel om stadsmagazijnen beter te bewaken

2de bureau Voorwerp: Aardappeloogsten 1915-1916-1917: opbrengst; vervoer; voederen; onderrichtingen 700#436 Stad Antwerpen Hoofdcommissariaat van Politie Nr. 1249 Bijgaande verslag den Heere Burgemeester t/s toegestuurd, als inlichting en met bericht dat aan de politiewijken bevel is gegeven om de stadsmagazijnen, waar aardappelen zijn bijzonder te doen bewaken. Antwerpen, den 17 september 1917. De Hoofdcommissaris van politie.

bruin lederen brieventasch

PV 928 Wordt in geen vorig proces-verbaal behandeld. Het feit heeft plaats gehad den 17-9-17 Gezien toegestuurd aan den Heer Prokureur des konings t/s Antwerpen, 18-9-1917 De Commissaris van politie Desmet Ten jare 1917 den 17 september om 1 ure namiddag De Visch Karel adjt com van politie, gehecht aan de 3e wijk, behoorlijk afgevaardigd(…)

Verkoop van grond en huis

PV 911 – Proces-verbaal van verklaring van de weduwe Verhoeven-Struyven Maria-Elisa Wordt in geen vorig P.V. behandeld. Het feit heeft plaats gehad over een jaar. Gezien en toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings t/s Antwerpen den 13-9-1917 Ten jare 1917 den 11de september Wij Dee Visch Karel adjt com van politie 3e wijk enz;(…)

verordening betreffende het benuttigen van aardappelen

2e bureel 700#558 Uitvoeringsverordening Ter uitvoering van de verordening van 8 september 1917 van den heer General-gouverneur, betreffende de benuttiging van de aardappelen, wordt het navolgende bepaald: Art.1. De aan de landbouwers te betalen prijs is vastgestelde op 20 frank de 100 kg. Deze prijs geldt voor aardappelen van goede hoedanigheid, vrij in de spoorwegstatie(…)

Graansmokkel

2e bureel 700#659 Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht. Provinciaal Oogstbureel der Provincie Antwerpen Aan het gemeentebestuur van Antwerpen.- Mijne heeren, Nu geen enkel landbouwer of particulier nog met graan de stadspoorten passeeren mag, hebben de smokkelaars een nieuw middel bedacht om graan binnen de omheining te brengen en wel(…)

Toelating tot bouwen in hoogstdringende gevallen

Gemeentebestuur van Antwerpen, 2e Bureel Nr.68 Stad. Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen. Zitting van dinsdag 4 September 1917. Beraadslaging – Proces-Verbaal Bouwtoelatingen. Het College neemt kennis van een schrijven van den heer Präsident der Zivilverwaltung, houdende verzoek voortaan toelatingen tot bouwen slechts in hoogstdringende gevallen, zooals bouwvalligheid van een huis, te verleenen en van(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill