mei 1917

Opzoekingen naar verborgen broodkoren

2e bureel 700#590 (1/2) Voorwerp: Bevoorrading.- Brood en fijn gebak. Prijs en hoedanigheid. Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen. Zitting van Dinsdag 22 mei 1917. Beraadslaging – proces-verbaal Opzoekingen naar verborgen broodkoren.- In verband met de Collegiale beraadslaging van 18 deze, en vermits uit nadere inlichtingen blijkt, dat het wel degelijk en uitsluitelijk de(…)

Staalneming

PV 478 – Gevolg aan ons proces-verbaal van staalneming n° 335 van 16-5-1917. Wordt in ons vorig proces-verbaal behandeld n° 335 (staalneming) Het feit heeft plaats gehad 16 Mei 1917 Gezien en toegestuurd aan den Heer prokureur des Konings t/s . Antwerpen 1 juni 1917. Ten jare negentien honderd en zeventien den dertigsten mei. Wij(…)

Al leugens

PV 383 – Onbekende inbreuk van art 560/1 van het Straf Wetboek Getuige: Stroobants Jan, wonende t/s Krte Ridderstr 15/1 t/s Het feit heeft den 5-5-1917 plaats gehad. Gezien en toegestuurd aan den Heer ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politie Rechtbank alhier, Antwerpen, 7-5-1917 De Commissaris van Politie. Den 5-5-1917, om 6 ½(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill