juli 1917

Een grotere woning

PV 736 – Vervolgingen ten laste van Van Kerkhove Theodoor geboren te Gendt den 1 december 1881 Wonende te Antwerpen Gr Pieter Potstraat n° 30 Meubelmaker van beroep beticht met met of verdacht van tegenstand en smaad aan de politie. Getuigen: -1 De Busscher Criphon hulp politie agent 3e wijk -2 Van den Boncke Polijdoor(…)

Samenscholingen verboden

2de bureel 700 # 1040 Voorwerp: Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden Antwerpen, den 18n juli 1917 Aan den heer Burgemeester van de Stad Antwerpen. Voor den 21 Juli vastgestelden Belgischen nationalen feestdag worden alle openbare betoogingen verboden. Hieronder worden voornamelijk gerekend: 1) openbare vergaderingen, stoeten, samenscholingen van het publiek, enz. Deze laatste(…)

Staangeld

PV 685 – Impens Hieronymus geboren te Beveren-Waas den 15 september 1856 wonende te Antwerpen Coburgstr 32, Koopman overtreding aan art 9 van de verordening op de politie der markten van 12 December 1913, get: Verbeeck Frans agent van politie 3e wijk 2) Wauters Engelbert geboren te Antwerpen 18-november 1892 er wonende Kelderstr 9 inkasseerder(…)

Zesduizend werklozen

Borgerhout 1212 # 672 Mijnheer de krygspolitiemeester, Onder verwyzing naar en bevestiging van myn schryven d.d. 19n april 11. aan den heer Kommandant van Antwerpen, waarin ik verklaarde niet by machte te zijn in zake werkloosheid omstandige inlichtingen te bezorgen, heb ik de eer, als gevolg aan uw schryven van 9n Juli 11., n° 21237/IIa(…)

Valsch weegtuig

PV 626 – Vervolging ten laste van Van Leemput Joanna geboren te Hoboken den 4 februari 1894 wonende te Hoboken St Bernardsche n° 308 Hovenier beticht met bedrog Getuigen: De Herdt Leonard Politie agent 3e wijk Het feit heeft plaats gehad den 3 Juli 1917 Gezien en toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings. Antwerpen(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill