juni 1919

Einde blog

Dit was het laatste bericht over de Groote Oorlog in Antwerpen. Deze blog zal afgesloten en gearchiveerd worden op www.felixarchief.be.

Betoging van de vrede

De Burgemeester aan: het Beheer der Antwerpsche Trammaatschappij Mijnheren, Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat, ter gelegenheid van het teekenen van het vredesverdrag er heden avond eene groote volksbetooging zal gehouden worden, waaraan al de volksmaatschappijen van de stad zullen deelnemen. De stoet wordt gevormd op de Italielei en vertrekt, om(…)

Vlaamse betogers door de straten

Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 6e wijk Antwerpen, 20 Juni 1919 Verslag Op 19 dezer, om 1110 uren ’s avonds is een groep betoogers uit de Leys straat, de De Keyzerlei opgekomen onder het zingen van “de Vlaamsche Leeuw” en “de leeuwen dansen” deze zijn langs de statie plein en Carnotstraat afgetrokken. Een weinig(…)

Aanvraag voor toelating liberale protestbetoging

Liberale Volkspartij – Help u zelve Liberaal Werkersverbond – Liberale ziekenbeurs Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden. Antwerpen, 3n Juni 1919 Den Heer J. De Vos, Burgemeester der Stad Antwerpen. Geachte Heer Burgemeester, In onderlinge verstandhouding wordt door de Liberale Volkspartij, het Liberaal Werkersverbond en het Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden, eene prottestbetooging tegen het duur leven ingericht(…)

Inlichtingen aangaande de meeting gehouden in de zaal “Apollon” voor “Het Vlaamsche Front”

Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 8e wijk Bestuurlijke akte Inlichtingen nopens de meeting gehouden in de zaal “Apollon” voor “Het Vlaamsche Front” Ten jare negentien honderd negentien, en eersten Juni. Wij Debeuf, Emiel Eugeen, adjunkt-commissaris van politie, behoorlijk afgevaardigd, gehecht aan de achtste wijk, verhalen dat de meeting aangekondigd door den Bond “Het Vlaamsche(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill