oktober 1917

Opgepakt wegens het zingen van liedjes

PV 1023 – Nollen Gustaaf Jan geboren Antwerpen 8 maart 1896 wonende te Antwerpen, St. Antoniusstr 41 Overtreding en tegenstand aan de politie 2e Rasbach Barbara geboren Bergen op Zoom den 4 juli 1882 wonende te Antwerpen St. Antoniusstr 41 geen beroep, Beticht met overtreding en smaad aan de politie. Getuigen: Verelst Modest, Verbeeck Frans(…)

Meel van verdachte herkomst

PV 1007 – Vervulde plicht in zake Dietvorst verdacht van bloem of meel te verbruiken waarvan de herkomst verdacht schijnt. Getuigen: 1°- Dietvorst Cornelis André geboren te Bergen-op-Zoom den 20 juni 1872 wonende te Antwerpen St. Jacobsmarkt ° 102, Pasteibakker. Gezien en toegestuurd aan de Heer Taquet onderzoeksrechter alhier. Antwerpen, 6 october 1917 Ten jare(…)

Tegen het smokkelen van aardappelen

Nieuwsblad van Antwerpen. Vrijdag, 5 Oct. 1917 Uit eene naburige gemeente wordt ons geschreven: ‘Eindelijk dan toch is door de Duitsche overheid een maatregel genomen, maatregel dien wij reeds over een paar maanden ter zeerst aanbevolen, waardoor het aan de trambedienden ten strengste verboden wordt, iemand met aardappelen op de trams te laten, tenzij zij voorzien(…)

PV 973 – Vervolgingen ten laste van onbekend beticht met misbruik van vertrouwen. Getuigen: 1e) Maes Maria, geboren te St; Niklaas den 1 mei 1891 wonende te St Niklaas Kleine hulststr n° 37 zonder beroep. Wordt in geen vorig proces-verbaal behandeld. Het feit heeft plaats gehad den 1 october 1917. Gezien en toegestturd aan den(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill