december 1914

Brief

De laatste dagen van het verblijf der Burgerwacht te Deurne had ik een brief gereed gemaakt om de overste van het Duitsche leger te hand te stellen indien wij bij verrassing moesten overvallen geweest zijn. Het gedacht was in mij opgekomen toen ik las in de dagbladen dat de Burgerwacht van St. Truiden gelast was voor de(…)

Huiszoeking

Nochtans dat de Duitsche overheid er belang aan hechtte,bewees de huiszoeking die zij op het Gemeentehuis, in het huis van mr. Arthur Bogaert en Theo van Rijswijck deden. Op een schoone morgen werd het gemeentehuis omsingeld door 200 soldaten, terwijl een officier het gebouw doorzocht van de kelder tot den zolder, evenzoo het huis van(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill