Het (nvdr: de rust) duurde juist tot den 15 November dan kwam de Duitsche Vliegmachienen ons bestoken. Het was juist Konings verjaardag.