augustus 1918

Gekwetste soldaten

Woensdag – De geïnterneerde Belgische soldaten waaronder vele Antwerpsche dokkers, worden gebruikt aan het lossen der Reliëfschepen. Er komen vele gekwetste soldaten aan de Zuidstatie aan, welke in treinen van electrische trams (5 wagens aaneen) naar ’t Krijgsgasthuis der Marialei gevoerd worden. Ik heb zoo twee treinen zien voorbijrijden.

Staking

Zondag – Staking in de haven van Rotterdam, hetgeen voor gevolg heeft dat de Reliefschepen ongelost blijven liggen en wij hier van levensmiddelen verstoken blijven. Dit doet ons het ergste vreezen, daar de meelvoorraad maar voor acht dagen verzekerd is. Aan de Zuidstatie zijn vele Engelsche en Fransche krijgsgevangenen aangekomen, welke in zes trams naar(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill