juli 1917

Huiszoeking

Donderdag – Vandaag, juist toen ik te huis was, hebben de Duitschers bij mij te Merxem huiszoeking komen doen om koper aan te slaan. Zij gingen recht naar de pomp om het bakje er uit te halen en van daar naar de piano om de branchen en handvatten er van op te schrijven. Daarna was(…)

Koper

Woensdag – Vandaag moet ik mijn koper te Merxem inleveren op last der Duitsche overheid. Nacht en dag wordt er weder gedurig over en weder gereden met vrachtauto’s, zware mortieren, veldkeukens enz., enz. Wat is er toch weer gaande?

Te Deum

Zaterdag – Niettegenstaande de vijandelijke bezetting is het vandaag toch “Nationale Feest”. Elkeen viert toch zondag uitgenomen de Groote Markt, voor het geen personeel aan gaat ten minste. Wij moeten werken zoo als op eene gewonen werkdag. Half elf. De feestklok der gewoone 21 juli dagen begint te luiden om ons aan te kondigen dat(…)

Soldatenbeweging

Woensdag – Door de soldatenbeweging in Merxem is dit dorp weder vol leven gekomen. Het wordt weder de moeite waard eenige aanteekeningen te doen. Zingende kompagnieën gaan ter oefening doch hetgene zij zingen wekte weinig op. Getuige de paar regels welke ik terloops heb kunnen opnemen:   “Gesteren nog auf stolzen Rossen Heute durch die(…)

Grote partij paarden

Maandag – Sedert gisteren namiddag zijn wij te Merxem met eene ongemeen belangrijke troepenverplaatsing bedeeld geworden. In den namiddag is eene groote partij paarden – ongeveer 900 stuks – toegekomen en dezen middag lagen alle zalen, groote gebouwen en ledigstaande huizen vol soldaten. Ook de burgerij is mild bedeeld geworden en toen ik gisteren avond(…)

Gewicht

Donderdag – Bravo, dank aan onze moeders goede zorgen win ik van dag tot dag. Op 14 dagen tijds ben ik 4 kgs verzwaard en ik hoop dat het in die gehalte wel zal blijven voortgaan. Ik lees geene oorlogsberichten meer en bevind er mij goed bij. Mijn gewicht is 68 kgs.

Prijzen

Maandag – Eenige prijzen Zoete lies                    20,00 fr. de kilo ’t Is volle fruitseizoen en er is eene markt van fruit en het is verschrikkelijk … duur. Krieken en kersen       1,40 fr. de kilo Krakebezien               0,40 fr. per ¼ kilo Druiven                      2,00 fr. per ¼ kilo   Ik kan mij soms de moeite niet meer(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill