januari 1919

Einde

Dinsdag – Nu is er natuurlijk niet veel merkweerdigs meet aan te teekenen daar al hetgeen we beleven door de plaatselijke nieuwsbladen medegedeeld wordt. Vandaag is ons eerste zending aan normale prijs toegekomen. Eene kist Sunlight zeep aan 60 centiemen het stuk. Voor het zelfde stuk is tot 10 fr. gevraagd tijdens den oorlog. Wij(…)

Vet

Maandag – Vandaag is Jan Keyers mij komen halen. Ik had hun nog niet gezien. Hij ziet er goed uit, ligt te Brasschaat, is vet geworden en is adjudant C.E.R.T. [?]

Opstootje

Woensdag – Gisterenavond is er aan de statie een opstootje geweest door aktivisten uitgelokt en waarin de politie handelend is moeten optreden. Dezen avond zijn eenige honderden Duitsche krijgsgevangenen over de markt gekomen. Zij kwamen van Veurne om hier in de stad te werken.

Nieuwjaar

Donderdag – Na vier lange jaren vreemde overheersching hebben wij dus terug nieuwjaar gevierd “onder ons”. En het was ook goed te zien. Het gewoel en gezang heeft geduurd van dinsdagavond tot donderdagmorgen. Verschillige lokalen gaven gemaskerde bals. Zelfs bij ons in Merxem werd in het minste herbergske spel gehouden. In een woord: elkeen zonder(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill