december 1917

Sinterklaas

Donderdag – Sint-Niklaasfeest. Doch helaas niet voor ons zomin als voor de grootsten hoop der gewoone menschen. Een popje voor de kleinste en daarmee afgeloopen. Lekkernij is eerstens niet te krijgen en tweedens het kleinste stukje chocolade is niet koopelijk. Marsepein, speculatie en andere Sint-Niklaasartikelen zijn uit de wereld en moeder en de groote kinderen(…)

Sneeuw

Maandag – De eerste sneeuw is gevallen en het kan tellen. Dezen morgen bij het ontwaken was alles met eene laag sneeuw bedekt alsof hij gedurende 24 uren zonder ophouden gevallen was. Nu gaan we volop vuiligheid krijgen. Wat zal het profijtelijk zijn aan de schoenen die zoo maar 125 fr. tot 200 fr. het(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill