mei 1917

Gneiseman

Woensdag – De Duitschers hebben volop feest gevierd vandaag ter gelegenheid van het terug vlot brengen van de Gneiseman die door de Belgen ter hoogte van Liefkenshoek tot zinken gebracht was. Troepen waren te been, mariniers vormden haag, muziek was aan de werf. Hoogere Duitsche officieren deden de ontvangst en werden ontvangen. Overzetter mocht niet(…)

Prijzen van de dag

Woensdag – Prijzen van den dag vermicelli                    20 fr. de kg. rijst                             16 fr. de kg. nouilles                       15 fr. de kg macaroni                     17 fr. de kg wit brood                    3,25 fr. de 230 gr. kolen                           90 fr. de 1000 kg Ik heb 5 kg. bloem gekocht met de zemelen aan 8,00 fr. de kg.

Nieuwe patatjes

Zondag – Er zijn reeds nieuwe patatjes. Dezen morgen zijn er verkocht in de overdekte markt aan … 8 fr. de kilo !!!!. Ik heb gisteren een kilo ongemalen rogge gekocht aan 5 fr. Ik vind het afgrijselijk duur maar elkeen vindt dat ik goedkoop gekocht heb.

Levend geraamte

Donderdag – Ik weeg mij zooeven en weeg nog 65 kgs!!! Ik werd het gewaar, mijne kleederen werden al langer hoe wijder. Waar gaat dat naartoe? Onderhand ben ik een levend geraamte. Ik ben nu totaal 33 kg. afgevallen. Nu wij echter terug in Merxem wonen, hoop ik dat ik wel weder terug zal bekomen.(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill