mei 1918

Konijntjes

Vrijdag – In het vooruitzicht om van den winter wat vleesch te hebben, had ik mij een paar konijntjes aangeschaft. De ratten zijn mij echter voor geweest en hebben ze van den nacht opgevreten. Weeral 12,50 fr. naar den bliksem.

Onweer

Woensdag – Vandaag is het eerste onweder losgebroken. In Merxem heeft het goed gewoed en heeft bijna een groot ongeluk veroorzaakt. Onze kleine Nini was buiten aan ’t gras trekken voor de konijntjes toen eensklaps een felle donderslag de kruin uit den boom sloeg waar zij onder was en haar op het lijf viel zoodanig(…)

Afscheid

Maandag – Gisteren avond lagen wij reeds te bed, toen rond half tien eensklaps nog gebeld werd. Wat mag dat zijn? Een der feldwebels, Victor Polo komt afscheid nemen. Vandaag rond twaalf uren moet hij met zijn regiment vertrekken naar het Westelijk Front. Hij denkt naar Cambrai, misschien naar Maubeuge. Men zag het hem aan(…)

Bloemen

Vrijdag – Dezen morgen vroeg reeds kwam Herman Anton bij ons aanbellen. Hij kwam een paar bloemen vragen om in een schrijven aan zijne vrouw te zenden. Dit is een schoone gewoonte bij hen. Telkenmale zij nieuws van hunne naastbestaanden krijgen, bevat dit schrijven een gedroogd tuiltje en zij doen ook hetzelfde wanneer zij naar(…)

Feldwebel

Dinsdag – Een der Duitsche Feldwebels komt telkenmale hij te Merxem komt, bij ons na en telkenmale hij komt, brengt hij mij een pak tabak mede.

Comme il faut

Zondag – Dat het grapje van gisteren avond mij moeilijkheden van wege de geburen op den hals zou gehaald hebben was wel te verwachten. Eenige hunner spreken mij niet meer, anderen beschuldigen mij van “Kazakkeerderij” zonder na te denken dat ik die soldaten de deur toch niet kon uitwijzen. Ten anderen, alhoewel misschien een beetje(…)

Klein feestje

Zaterdag – Groote verrassing toen ik des avonds te huis kwam. Op gansch amicale wijze hadden de Duitschers beslag gelegd op mijne woning. Uit tevredenheid over de goede zorgen welke zij van mijne vrouw genoten hadden. Gedurende hunne inkwartiering bij Gust Heylen hadden zij er aan gehouden ons persoonlijk aan huis te komen bedanken en(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill