juni 1917

Ziekenverlof

Zondag – Mijn ziekenverlof begint mij te vervelen. Dat is een bewijs dat ik genezen ben. Nog een paar dagen flemmen en woensdag aanstaande zal ik maar gaan werken, want nu zal ik wel werk vinden.

Wandelen

Woensdag – Ons moeder verzorgt mij goed. Dagelijksch gaat zij mede wandelen, geeft mij veel melk en veel eieren en toont zich niettegenstaande den duren tijd opgeruimd en hare opgeruimdheid is mijn beste geneesmiddel. Gazetten lees ik niet meer. Ik voel dat mij dit zwartgallig maakt, daarom zullen we ze maar opzij laten.

Afleiding

Zondag – De kwaal is toch gekeerd, alhoewel ik mijne bezigheden toch nog niet mag hernemen. Ik moet afleiding zoeken en mij goed versterken. Goede tijden om zich te versterken. Ik zal mij maar versterken in de lucht der mastebosschen, dat is het zuiverste en goedkoopste. Ik zal dagelijksch maar een paar goede wandelingen doen.

Pijn

Zaterdag – Dezen nacht half twee werd ik eensklaps onpasselijk. Ik kreeg pijnen en krampen in den buik zoodanig dat ik op zekeren oogenblik zelfs dacht dat mijn laatste oogenblik gekomen was. Pijnen kwamen aan hart en keel en ik had geen behoud meer om op mijne beenen te staan. Zelfs niet meer om te(…)

Geen beterschap

Woensdag – Altijd maar hetzelfde. Geen nieuws. Geen beterschap in den toestand. Ware die ongelukkige voedingskwestie toch maar oplosbaar. Deze week kwam ik voorbij een winkel waar pakken van ½ kg. aldus geteekend in de uitstalling stonden: “Beste zelfrijzende vanillebloem” “14,50 fr. het pak”   Is het niet wraakroepend: bloem aan 29 fr. de kg.(…)

Beenhouwerij

Zondag – Sedert eenige dagen is er weinig nieuws aan te merken. Offensieven zijn verslapt. Toestand kalm. Voedingskwestie altijd hetzelfde. Aardappelen ontbreken. Andere vullingswaren zijn er niet. We troosten ons maar met brood en nog brood en altijd maar brood. Hoe slecht en onappetijtelijk het soms ook zij. Van tijd tot tijd kunnen wij er(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill