december 1918

Jan is terug

Dinsdag – Eindelijk is onze Jan dan teruggekomen. Welke strubbeling. Rond 3 uren zijn 2 stoombooten aan de kaai komen aanliggen: één met 1400 terugkeerende uitwijkelingen uit Londen en een – de Klyber – met 1028 waaronder Jan en familie uit Glasgow. Zij zien er allen zeer goed uit en komen allen terug ruim voorzien(…)

Boterprijs

Maandag – Nog altijd niets van Jan. Gedurende 8 dagen ben ik reeds ’s morgens en ’s middags naar de kaai gaan zien met het eenige resultaat van een goed nat pak gehaald te hebben, alhoewel de boot altijd aangekondigd was. Gisteren vaderlandsche betooging van 1200 volksmaatschappijen en 85 muzieken (zie dagbladen van vandaag). Voor(…)

Vliegfilmen

Vrijdag – Eindelijk heb ik Alex dan toch gezien. Wat is dat een jongen geworden! Breed, groot, sterk en zwaar van stem, zoo zwaar als zijn kanon. Aan zijne stem alleen zou ik hem niet herkend hebben. En wat kan hij vertellen. Gedurende de 20 dagen dat hij in verlof is, zal ik geene ooren(…)

Telegram

Donderdag – Onze Jans aankomst van Glasgow met zijn familie was voor dezen namiddag rond 2 uren aangekondigd met een P&O boot. Slecht weder, dikke en vroege mist maken het echter zoo donker dat er vandaag niets meer van zal komen. Er staat veel volk te wachten maar de eene na de andere trekt af,(…)

Zieken

Woensdag – Ik heb verscheidene auto’s van ’t Roode Kruis Duitsche gekwetste soldaten uit het Sint-Ignatiusgesticht zien wegvoeren naar … De zieken zagen er allen goed uit doch hadden meestal afgeschoten lidmaten. De dienst wordt in dat gesticht ook nog gedaan door Duitsche brancardiers.

Brief

Dinsdag – Vandaag hebben wij een brief ontvangen die den 7den october 1914 in Gent gerecommandeerd op de post is gedaan. Hier en daar ziet men reeds invalieden in hunne militaire kledij. Ik heb er reeds gezien met krukken, met een houten been. Uitwijkelingen uit Holland en Engeland komen terug. Dezen namiddag heb ik Duitsche(…)

Optocht

Zondag – Vandaag bij ons vaderlandsche betooging, optocht der Merxemsche maatschappijen, begunstigd door schoon weder.

Boterprijs

Zaterdag – Alhoewel de boter reeds in prijs gedaald was tot 13 fr 50 is door de afschaffing der Botercentrale deze terug gestegen tot 20 fr. Zoo ook voor andere waren.

Verlost

Vrijdag – Vandaag zijn ons drij schepen uit Holland toegekomen welke ons eenige honderden Fransche krijgsgevangenen van alle wapens hebben medegebracht. Wat zien er die soldaten uit. Vuil, onverzorgd. Maar men ziet het hen allen aan dat ze blij zijn uit die hatelijke slavernij verlost te zijn. Een dezer krijgsgevangenen wist te vertellen dat hij(…)

De eerste roes

Donderdag – De eerste roes begint stilaan voorbij te gaan. De vlaggen worden zachtjes aan hier en daar ingetrokken. Geïnterneerden komen met de treinen uit Holland tot Cappellen terug en vandaar verder met de trams de stad in. Het is een aardig gezicht nu wij niet meer aan die oude uniformen gewoon zijn. Door de(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill