oktober 1918

Vlag

Vrijdag – Sedert eenige dagen hoort men over niets meer spreken dan over vrede. Elkeen loopt de verwachte antwoorden op de verschillige nota’s vooruit en elkeen is ook zeker van een antwoord, zooals hij het geerne zou hebben. In elk geval de meest waarschijnlijke vredesgeruchten doen de ronde. Zelfs is in de Venusstraat, in de(…)

Doortocht

Woensdag – De doortocht der Duitschers duurt immer voort. Klanten van Boom en omstreken echter beweren dat wij hier nog niets zien. Langs daar is het een voortdurend voorbijrijden van kanonnen van alle kaliber, welke langs Dendermonde voort gezonden worden naar … Volgens een Duitsch marinier welke ik gisteren avond gesproken heb, schijnt het dat(…)

In beweging

Maandag – Wat is er vandaag beweging in de stad. Schoollokalen moeten ontruimd worden. De leerlingen doorkruisen de stad met geladen stootwagentjes om boeken en ander gerief in particuliere huizen onder dak te brengen. Sedert dezen morgen is het eene onafgebroken processie van wagens met militaire materialen welke van Sint-Anna kwamen. Zij komen van de(…)

Gazetten

Dinsdag – Sedert een paar dagen worden de gazetten met koortsachtige zenuwachtigheid gekocht en gelezen. Ik heb een Vaderland zien verkoopen voor 3,75 fr. Mij zelf werd 0,75 fr. voor een Rotterdammer gevraagd. Geen wonder ook. Sedert eenige dagen worden de berichten al langer hoe gunstiger voor ons, en men ziet het de Duitschers die(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill