september 1917

Burgersrestaurant

Woensdag – Ten einde te voorkomen van dezen winter zonder patatten te zitten zooals verleden jaar, hebben wij ons laten inschrijven in het burgersrestaurant te Merxem waar wij dagelijksch voor 40 cmen een goed maal kunnen gaan uithalen. Zoodoende sparen wij onze patatten en zullen die kunnen rekken tot het nieuwe seizoen, want onze voorraad(…)

Brandende zon

Zondag – ten tweede male naar Grobbendonck geweest om brood, bloem en smeer. Alles goed afgeloopen. Geheel de weg te voet terug gekomen in de brandende zon. In Wijneghem aangesproken door Duitsche wacht en door gemogen. In Grobbendonck zijn wij ten 11 uren vertrokken om rond half vijf doodmoe en lekkend bezweet te Merxem toe(…)

Bottinen

Dinsdag – 275 fr. voor een gewoon manskostuum. Zelfs in de winkels waar vroeger niets dan camelot verkocht werd. Winterfrakken tot 300 fr. voor iets niets buitengewoons. Een paar ordinaire bottinen 75 fr. en alles zoo maar voort in dezelfde proportie.

Verzwaard

Vrijdag – Ik voelde wel dat ik toch een goed nieuwske moest opschrijven. Ik blijf maar voort verzwaren en weeg op het oogenblik 70 kgs.

Voortleven

Dinsdag – Ik heb mij eens een juist gedacht willen maken van hetgeen het leven ons nu kost tegen vroeger, met hetgeen ons van het komiteit bedeeld wordt en het gene wij al smokkelende moeten bij koopen aan woekerprijzen. Neen, ik ga liever niet voort. Ik heb al een paar bladeren papier vol cijfers gekrabt(…)

Patatten

Zondag – Vandaag zijn we dus, een vriend en ik, op verkenning uitgeweest om patatten te zoeken want onze voorraad is bijlange niet wat wij er van verwacht hadden. geene groote opbrengst vele rotten van de overgeblevene veel gestolen En onze ouders en familieleden moeten toch ook patatten hebben. Zoodus vanmorgen om half zes van(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill