februari 1918

Opstootjes

Donderdag – Dagelijksch zijn er nog opstootjes doch dit maal onder de schoolknapen. Passieven en aktivisten gaan bij het eindigen der klassen elkaar te lijf dat ze door politie en Duitsche soldaten moeten uiteen gedreven worden.

Betoging

Zondag – Er is gisting in de stad. De Raad van Vlaanderen gaat vandaag in de Beurs de zelfstandigheid van Vlaanderen uitroepen. Die mogen met muziek uitgaan, die mogen met hunnen vlaggen op straat komen en zingen, hetgeen natuurlijk door de tegenstrevers met lede oogen aanzien wordt. Na de betooging in de beurs stoetsgewijze over(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill