’s Morgens om 5 ure na ons verfrischt en geeten te hebben, trokken wij allen met pak en zak terug naar de stad en sleepten ook vele lieden terug waarvan wij er ook hielpen van onze nogal voorziene voorraadkamer. In de stad gekomen konden wij ons onmiddellijk voorzien van brood aan de bakkerij der Londenstraat,(…)