juni 1918

Beminde Broeder

Afzender: Optatus Geadresseerde: T. Buyssens Den 10n Juni 1918 Beminde Broeder, Ik ben ten zeerste verwonderd, ongerust zelfs, nog geen nieuws – en sinds zoolang! – van u ontvangen te hebben. Hoe gaat het met U, de vrouw en ’t kind, Hier niets bijzonders te melden. Veel, zeer veel dienst, buitengewoon hard. Hopend ten spoedigste(…)

My dear Theo

Afzender: T. B. Geadresseerde: Theo Calais, den 7n Juni 1918 My dear Theo Het noodlot achtervolgt u toch al te zeer. Gelukkig zijt u nu op de beterhand, en ik durf hopen dat uwe algeheele herstelling nog slechts eene kwestie van dagen is. Maar ik meen te kunnen gissen, dat uwe persoonlijke invloed die herstelling(…)

Beste Téles

Afzender : John Langeleer Geadresseerde : Téles Front, den 2 Juni 1918 Beste Téles, Uw briefje van 29 mei, tevens de gevraagde 30 fr. best ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Het noodlot achtervolgt onze “congés” Ze zijn weer eens gesloten … en ons geduld wordt nogmaals op de proef gesteld. Het mijne zou een engel kunnen gelukkig maken.(…)

Au Commandant de la Gare Régulatrice

Afzender: E. Cornellie Geadresseerde: Le Commandant de la Gare Régulatrice ARMEE BELGE Calais, le 1er juin 1918 Commandant des services Maritimes Militaires. Départ : Amérique. N° 96 Au Commandant de la Gare Régulatrice Calais, (ville) En date du 30 mai dernier, je vous ai remis deux demandes d’ordres de transports, pour 20 wagons acier en destination(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill