april 1918

Beminde broeder

Afzender : Optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Den 24n April 1918 Beminde Broeder, Hierbijgevoegd de gevraagde vertaling. Ik heb ze, wegens tijdgebrek, in der haast moeten maken, daarom raad ik u aan van ze zorgvuldig na te zien, desnoods de veranderingen aan te brengen die gij mocht noodig achten en in alle geval u te verzekeren of(…)

Monsieur Urmetz

Afzender: T.B. Geadresseerde: Monsieur Urmetz Calais, le 19 avril 1918 Monsieur Urmetz, J’ai l’honneur de vous renvoyer la formule d’engagement ci-jointe non signée, ainsi que la carte d’identité n°4786 du 29 mars 1917. Quant à mon brassard, il est actuellement enfermé dans un coffre que j’ai laissé à La Panne chez Mr Clou, s/chst cfe ;(…)

Waarde Tante

Afzender : T.B. Geadresseerde : Waarde Tante Calais, den 18n April 1918 Waarde Tante, Toen ik in Maart laatstleden naar Parijs geweest ben om er enkele dagen bij moeder en tante Emilie door te brengen, zegde moeder me dat haar handnaaimachientje in Poperinghe was achtergebleven. Ze beloofde me inlichtingen hierover te nemen en schrijft me nu dat(…)

Ma chere petite Julia

Afzender: Cornelle Gunns Geadresseerde: Julia Londre le 18 avril 1918 Ma chere petite Julia, Je suis heureuse de vous ecxrire ces quelques mots pour vous faire savoir que je suis encore toujours en bonne santé. Je pard de Londre le 1 mai si moyens envoye moi de suit une reponse. Je vous demande aussi pour(…)

Mon cher Mr Buyssens

Afzender: G. Van Mol Geadresseerde: Buyssens Le 13 Avril 1918 Mon cher Mr Buyssens Je vous remercie de tout coeur pour les démarches que vous avez bien voulus faire en ma faveur et les conseils que vous me donnez. J’ai aussitôt dressé une demande à Mr Neutiens et elle est partie a jour par la(…)

Mijn waarde Heer Buyssens

Afzender: A. Schoeters Geadresseerde: Buyssens Front den 10–4–18 Mijn waarde Heer Buyssens, Vergeef mij U lastig te vallen, en u weder van uwe zou noodigen tijd te berooven, maar ziehier eene zaak van het allergrootsche gewicht, voor mij persoonlijk wel niet, doch belang ze me aan, of beter gezegd, ligt mij nauw aan ’t hart.(…)

Waarde heer Van Mol

Afzender: T.B. Geadresseerde: Van Mol Calais, den 8n April 1918 Waarde heer Van Mol, Ben heden naar Colonel Lebacq geweest, heb ten zeerste uwe candidatuur aanbevolen, en de zaak zit goed ineen: zoo de Spoorwegen ten velde u “loslaten” wordt u aangenomen in den dienst van den RPCB*. Maar om die “loslating” te verkrijgen, heb(…)

My dear Theo

Afzender: Teles Geadresseerde: Theo Calais, den 7n April 1918 My dear Theo, Wederom groote veranderingen aan het dagorder, niet waar, Ik weet tot hiertoe nog niet of de personn in kwestie zal teekenen, maar ik geloof het nooit. Mag ik u om een klein dienstje verzoeken, Van Mol Georges, agrée in Tweegrachten, zal zijne aanvraag(…)

Waarde Vriend Buyssens

Afzender: E. Hardies Geadresseerde: Buyssens   Waarde Vriend Buyssens, Hieringesloten zend ik U de somme van vijftig franken op afkorting en beloof U stellig regelmatig aan mijnen plicht te voldoen. Hoop hartelijk dat met U alles goed gaat alsook met vrouw en zoon. Gelieve mij te laten weten of u de som goed ontvangen hebt.(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill