oktober 1917

Mon cher Maurice

Afzender : Teles Geadresseerde : Maurice Gauchez Mon cher Maurice, Ta lettre du 16 ct. m’a ravi : un rayon de soleil dans la vie monotone que je mène à Tweegrachten, «  garelette » située au fin fond de la libre Belgique un peu au-delà de Waagenburg ; j’ y fonctionne comme chef de poste parce que connaissant l’ anglais,(…)

Mon cher Monsieur Michaux

Afzender: Téles Geadresseerde: Monsieur Michaux Mon cher Monsieur Michaux, Merci, mille fois merci, pour vos enveloppes & papiers, mais insatiable de nature, je continue à me recommander à votre attention philosophique et documentaire. A ma première visite à La Panne je ne manquerai nullement cette fois-ci de venir vous dire bonjour, mais quand sera-ce ? oui,(…)

Mon cher Monsieur Buyssens

Afzender : Michaux Geadresseerde : Monsieur Buyssens Mon cher Monsieur Buyssens, Nous nous demandons ce que vous êtes devenu, sous la nuit du désert, et si vous n’ avez pas complètement oublié La Panne ? Nous serions heureux de recevoir de vos nouvelles et, certes, vous devez, en ce moment, être bien placé pour pouvoir nous écrire des(…)

Felicitaties voor John

Afzender : Teles Geadresseerde : John My dear John, Toen Willems zijne Ode dichtte aan de Belgen en dat prachtstuk begon met den gloedvollen aanhef : Het voegt u Belgen niet voor anderen te wijken ! dan dacht hij zeker aan vaderlanders van uw gehalte. Als ik dan ook de commentarie las, waarmede u het Oorlogskruis toegekend werd, ja(…)

Bericht van Maurice

Afzender: Maurice Gauchez Geadresseerde: Télesphore Mon cher Télesphore, Pas de nouvelles ? Bonnes nouvelles… J’ espère que tu as reçu Les Rafales. J’ ai presque terminé Ainsi chantait Thyl. Tu en seras content. J’ y ai même, en souvenir de nos bavardes soirées de l’ hiver dernier, écrit un poème «  En Flandre il faut parler(…)

Bericht van Optate

Afzender: O. Buyssens Geadresseerde; Beminde broeder Beminde Broeder, In de beste orde uit verlof teruggekomen. Moeder en Tantje verkeerden in de beste gezondheid. Ze slaan zich beiden door de huidige moeilijkheden met de meeste krachtdadigheid. Alhoewel ik niet weet welke uwe beslissing zal wezen nopens het voorstel dat ik u deed aangaande Therese en Fen,(…)

Bericht van Thérèse

Afzender: Thérèse en Fen Geadresseerde: Beste Va Beste Va Onze Fen is opgeschreven en gaad nu naar het College de Calais, maar wat een massa boeken dat hij daar noodig heeft, ook heeft hij er veel meer werk te doen, dit vaart hem wel wat, maar alle begin is moeielijk; ik heb een brief van(…)

Mijn beste Schoeters

Mijn beste Schoeters, Ik verwacht u dagelijks op mijn buitengoed; maar te vergeefs. Hoe zou het mij genoegen doen om met u te kunnen kouten over het mij zoo behagende kapitel: stambewustzijn! Doe mijn beste groetenissen aan den Heer Elias. En in afwachting dat ik u in levende lijve de hand kunnen drukken, ontvang de(…)

Waarde Heer Buyssens

Afzender: J. Bourdeaux Geadresseerde: Heer Buyssens Waarde Heer Buyssens. Het is reeds een heel tijdje geleden, dat ik U eenige regels laten geworden heb. Vooreerst moet ik U melden, dat ik voor den oogenblik mij te Marck bevind, waar ik de ondervinding opdoen dat men nooit zijn lot mag beklagen. Ik dacht mij niet al(…)

Levensomstandigheden te Calais

Afzender : Optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Beminde Broeder, Gisteren en eergisteren heb ik een dag bij uwe familie doorgebracht en heb met vreugde bestatigd dat het moraal beter en het weerstandsvermogen grooter is. Er is nochtans een “ maar” . Ik heb het nachtelijk dolen bijgewoond dat begint zoodra de sireen “ alerte” blaast en eindigt(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill