november 1918

Feest

’s Konings’ naamfeest. Om 11 ure Te Deum Juist te 11 ure wordt de Belgische vlag op O.L.V. toren gehesen en de Duitsche omlaaggehaald, terwijl de beiaard het Vaderlands lied speelt. Na het Te Deum beginnen de soldaten binnen te komen. Eerst enkelingen, dan hele regimenten infanterie en artillerie tot om 6 ure een hele(…)

Wapenstilstand

De daaropvolgende dagen heerschte onder de bevolking uitbundige vreugde. De Duitschen maakten aanstalten voor hun vertrek . De gasthuizen werden leeggemaakt evenals … de levensmiddelen dépôts voor één, twee, vijf, tien mark zolang de soldaten alleen stonden. Nooit werden meer occasies gekocht en gestolen. Men roofde hele wagons met huisraad Ik zag drie mannen sleuren(…)

Wapenstilstand

De volgende dag, zelfde tonelen, als gisteren, zelf nog erger tot in den namiddag de gazetten met veel omslag bekend maken dat de Wapenstilstand getekend was.

gevangenneming

’s Anderendaags dus gaat mama naar de Lambermontplaats, en daar vertelden ze dat oom Jef in de Kazerne zelf geweest was, en de boeken had nagezien, hij was er niet! –“Waar zou dien dan zijn?” – “Tien tegen een in Duitschland!!” – Ge kunt begrijpen hoe mama schrok, toen op hetzelfde ogenblik iets gebeurde. Als(…)

gevangenneming

Na allerlei informaties ingewonnen te hebben trok ik ’s anderendaags met mama naar de Kommandantur, om te vragen waar papa was, eenen scout kwam ons kortweg melden: in de Begijnenstraat! Wij er naartoe. Wij stonden voor eene grijze tralie. Slechts een van de twee mocht door. Mama zegde: “Ga gij maar!” Ik vroeg aan den(…)

Gevangenneming

’s Morgens om 8 uur wordt  papa aangehouden. Daar de geheime agent eene kennis is, krijgt hij verlof zich om 2 ure aan te bieden op het politiebureau der Zilversmidstraat. Hij denkt zich nogmaals, zoals al zo dikwijls te kunnen verdedigen. Ik ga met hem mee om nieuws. Van het Politiebureau gingen wij naar de(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill