Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 4e wijk. Bestuurlijke akte. Ten jare negentien honderd en negentien, den achtsten maart, om 5 1/2 u. ’s avonds. Wij, de Coninck Edmond, Adjunkt-Commissaris van politie der 4e wijk te Antwerpen, behoorlijk afgevaardigd door den Heer H.Commissaris van politie, ontvangen van onzen agent van politie Arren August, het volgende(…)