2e bureel 700#659 Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht. Provinciaal Oogstbureel der Provincie Antwerpen Aan het gemeentebestuur van Antwerpen.- Mijne heeren, Zooals het U zeker bekend is, moeten de landbouwers ook dit jaar hunnen graanoogst weder leveren aan het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding, ten bate der Belgische Bevolking.(…)