2e bureel 700#543 voorwerp: Bergen van meubelen van uitgezette en afwezige burgers in stadsmagazijnen Stad Antwerpen, Gemeenteraad zitting van maandag 7 october 1918. Proces-verbaal. ~ Uittreksel Inkwartiering.- De Raad neemt kennis van de beslissingen genomen door het College, betreffende de opeisching in den aankoop van bed- en waschlinnen en ander gerief. in de stedelijke magazijnen,(…)