Antwerpen, 24 Augustus 1918   Aan den heer Burgemeester van de stad Antwerpen.   In den laatsten tijd hebben ter gelegenheid van aanhoudingen en inbeslagnemingen, die door Duitsche beambten werden uitgevoerd, herhaaldelijk betoogingen en samenscholingen plaats gehad. In plaats van de menigte uiteen te drijven is de politie in hoofdzaak werkeloos gebleven of is ze(…)