2de bureau Voorwerp: Aardappelen. (Inzamelen van…). 700#437 Stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen Zitting van Vrijdag, 1 Februari 1918. Beraadslaging – Proces-verbaal In aansluiting met de beraadslaging van 29 Januari jl., beslist het College het inzamelen van aardappelschillen en groentenafval uitsluitend toe te vertrouwen aan de samenwerkende maatschappij “Werk der Aardappelschil”. De door dit(…)