Stad Antwerpen – Brandweer. Antwerpen, den 17 mei 1919. Mijne Heeren, Ik heb de eer ter Uwer kennis te brengen dat wij in het bezit zijn van 3 autorijtuigen welke het eigendom der stad niet zijn, te weten: Een autorijtuig “F.N.”, 16HP, n° 338 van den motor, toehoorend aan het leger en hetwelk bij den(…)