Het feit heeft plaats gehad den 25 Februari 1915 Gezien en toegestuurd aan den Heer Ambt. bij de politierechtbank alhier. Antwerpen den 28 Februari 1915 Ten jare 1915 den 25 februari enz. ontvangen van onzen agent Debruyn Hector, het volgend Vlaamsch verslag. “Op bovengemelde datum en uur heb ik vastgesteld dat op de schutsels staande(…)